*В данному файлі знаходяться два документи

 

Положення про обробку і захист персональних даних у базах персональних даних, володільцем яких є продавець

 

Зміст

 1. Загальні поняття та сфера застосування
 2. Перелік баз персональних даних
 3. Мета обробки персональних даних
 4. Порядок обробки персональних даних: отримання згоди, повідомлення про права та дії з персональними даними суб’єкта персональних даних
 5. Місцезнаходження бази персональних даних
 6. Умови розкриття інформації про персональні дані третім особам
 7. Захист персональних даних: способи захисту, відповідальна особа, працівники, які безпосередньо здійснюють обробку та/або мають доступ до персональних даних у зв’язку з виконанням своїх службових обов’язків, строк зберігання персональних даних
 8. Права суб’єкта персональних даних
 9. Порядок роботи з запитами суб'єкта персональних даних
 10. Державна реєстрація бази персональних даних

 

1. Загальні поняття та сфера застосування

1.1. Визначення термінів:

база персональних даних — іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних;

відповідальна особа — визначена особа, яка організовує роботу, пов’язану із захистом персональних даних при їх обробці, відповідно до закону;

володілець бази персональних даних — фізична або юридична особа, якій законом або за згодою суб’єкта персональних даних надано право на обробку цих даних, яка затверджує мету обробки персональних даних у цій базі даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом;

Державний реєстр баз персональних даних — єдина державна інформаційна система збору, накопичення та обробки відомостей про зареєстровані бази персональних даних;

загальнодоступні джерела персональних даних — довідники, адресні книги, реєстри, списки, каталоги, інші систематизовані збірники відкритої інформації, які містять персональні дані, розміщені та опубліковані з відома суб’єкта персональних даних. Не вважаються загальнодоступними джерелами персональних даних соціальні мережі та інтернет-ресурси, в яких суб’єкт персональних даних залишають свої персональні дані (окрім випадків, коли суб’єктом персональних даних прямо зазначено, що персональні дані розміщені з метою їх вільного поширення та використання);

згода суб’єкта персональних даних — будь-яке документоване, добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки;

знеособлення персональних даних — вилучення відомостей, які дають змогу ідентифікувати особу;

обробка персональних даних — будь-яка дія або сукупність дій, здійснених повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та/або в картотеках персональних даних, які пов’язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням відомостей про фізичну особу;

персональні дані — відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;

розпорядник бази персональних даних — фізична чи юридична особа, якій володільцем бази персональних даних або законом надано право обробляти ці дані. Не є розпорядником бази персональних даних особа, якій володільцем та/або розпорядником бази персональних даних доручено здійснювати роботи технічного характеру з базою персональних даних без доступу до змісту персональних даних;

суб’єкт персональних даних — фізична особа, стосовно якої відповідно до закону здійснюється обробка її персональних даних;

третя особа — будь-яка особа, за винятком суб’єкта персональних даних, володільця чи розпорядника бази персональних даних та уповноваженого державного органу з питань захисту персональних даних, якій володільцем чи розпорядником бази персональних даних здійснюється передача персональних даних відповідно до закону;

особливі категорії даних — персональні дані про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, а також даних, що стосуються здоров’я чи статевого життя.

1.2. Дане Положення обов’язкове для застосування відповідальною особою та співробітниками продавця, які безпосередньо здійснюють обробку та/або мають доступ до персональних даних у зв’язку з виконанням своїх службових обов’язків.

 

2. Перелік баз персональних даних

2.1. Продавець є власником таких баз персональних даних:

 • база персональних даних контрагентів.

 

3. Мета обробки персональних даних

3.1. Метою обробки персональних даних у системі є забезпечення реалізації цивільно-правових відносин, надання, отримання та здійснення розрахунків за придбані товари та послуги відповідно до Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

 

4. Порядок обробки персональних даних: отримання згоди, повідомлення про права та дії з персональними даними суб’єкта персональних даних

4.1. Згода суб’єкта персональних даних має бути добровільним волевиявленням фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їхньої обробки.

4.2. Згода суб’єкта персональних даних може бути надана у таких формах:

 • документ на паперовому носії з реквізитами, що дає змогу ідентифікувати цей документ і фізичну особу;
 • електронний документ, який має містити обов’язкові реквізити, що дають змогу ідентифікувати цей документ та фізичну особу. Добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних доцільно засвідчувати електронним підписом суб’єкта персональних даних;
 • відмітка на електронній сторінці документа чи в електронному файлі, що обробляється в інформаційній системі на основі документованих програмно-технічних рішень.

4.3. Згода суб’єкта персональних даних надається під час оформлення цивільно-правових відносин відповідно до чинного законодавства.

4.4. Повідомлення суб’єкта персональних даних про включення його персональних даних до бази персональних даних, права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору даних та осіб, яким передаються його персональні дані здійснюється під час оформлення цивільно-правових відносин відповідно до чинного законодавства.

4.5. Обробка персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, а також даних, що стосуються здоров’я чи статевого життя (особливі категорії даних) забороняється.

 

5. Місцезнаходження бази персональних даних

5.1. Вказані у розділі 2 цього Положення бази персональних даних знаходяться за адресою продавця.

 

6. Умови розкриття інформації про персональні дані третім особам

6.1. Порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається умовами згоди суб'єкта персональних даних, наданої володільцю персональних даних на обробку цих даних, або відповідно до вимог закону.

6.2. Доступ до персональних даних третій особі не надається, якщо зазначена особа відмовляється взяти на себе зобов'язання щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» або неспроможна їх забезпечити.

6.3. Суб'єкт відносин, пов'язаних з персональними даними, подає запит щодо доступу (далі — запит) до персональних даних володільцю персональних даних.

6.4. У запиті зазначаються:

 • прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання (місце перебування) і реквізити документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит (для фізичної особи — заявника);
 • найменування, місцезнаходження юридичної особи, яка подає запит, посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка засвідчує запит; підтвердження того, що зміст запиту відповідає повноваженням юридичної особи (для юридичної особи — заявника);
 • прізвище, ім'я та по батькові, а також інші відомості, що дають змогу ідентифікувати фізичну особу, стосовно якої робиться запит;
 • відомості про базу персональних даних, стосовно якої подається запит, чи відомості про володільця чи розпорядника цієї бази персональних даних;
 • перелік персональних даних, що запитуються;
 • мета та/або правові підстави для запиту.

6.5. Строк вивчення запиту на предмет його задоволення не може перевищувати десяти робочих днів з дня його надходження. Протягом цього строку володілець бази персональних даних доводить до відома особи, яка подає запит, що запит буде задоволене або відповідні персональні дані не підлягають наданню, із зазначенням підстави, визначеної у відповідному нормативно-правовому акті. Запит задовольняється протягом тридцяти календарних днів з дня його надходження, якщо інше не передбачено законом.

6.6. Відстрочення доступу до персональних даних третіх осіб допускається у разі, якщо необхідні дані не можуть бути надані протягом тридцяти календарних днів з дня надходження запиту. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у запиті, не може перевищувати сорока п'яти календарних днів.

6.7. Повідомлення про відстрочення доводиться до відома третьої особи, яка подала запит, у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження такого рішення.

6.8. У повідомленні про відстрочення зазначаються:

 • прізвище, ім'я та по батькові посадової особи;
 • дата відправлення повідомлення;
 • причина відстрочення;
 • строк, протягом якого буде задоволено запит.

6.9. Відмова у доступі до персональних даних допускається, якщо доступ до них заборонено згідно із законом.

6.10. У повідомленні про відмову зазначаються:

 • прізвище, ім'я, по батькові посадової особи, яка відмовляє у доступі;
 • дата відправлення повідомлення;
 • причина відмови.

6.11. Рішення про відстрочення або відмову із доступі до персональних даних може бути оскаржено до суду.

 

7. Захист персональних даних: способи захисту, відповідальна особа, працівники, які безпосередньо здійснюють обробку та/або мають доступ до персональних даних у зв’язку з виконанням своїх службових обов’язків, строк зберігання персональних даних

7.1. Володільця бази персональних даних обладнано системними і програмно-технічними засобами та засобами зв’язку, які запобігають втратам, крадіжкам, несанкціонованому знищенню, викривленню, підробленню, копіюванню інформації і відповідають вимогам міжнародних та національних стандартів.

7.2. Відповідальна особа організовує роботу, пов’язану із захистом персональних даних при їх обробці, відповідно до закону. Відповідальна особа визначається наказом Володільця бази персональних даних.

Обов’язки відповідальної особи щодо організації роботи, пов’язаної із захистом персональних даних при їх обробці зазначаються у посадовій інструкції.

7.3. Відповідальна особа зобов’язана:

 • знати законодавство України в сфері захисту персональних даних;
 • розробити процедури доступу до персональних даних співробітників відповідно до їхніх професійних чи службових або трудових обов’язків;
 • забезпечити виконання співробітниками Володільця бази персональних даних вимог законодавства України в сфері захисту персональних даних та внутрішніх документів, що регулюють діяльність Володільця бази персональних даних щодо обробки і захисту персональних даних у базах персональних даних;
 • розробити порядок (процедуру) внутрішнього контролю за дотриманням вимог законодавства України в сфері захисту персональних даних та внутрішніх документів, що регулюють діяльність Володільця бази персональних даних щодо обробки і захисту персональних даних у базах персональних даних, який, зокрема, повинен містити норми щодо періодичності здійснення такого контролю;
 • повідомляти Володільця бази персональних даних про факти порушень співробітниками вимог законодавства України в сфері захисту персональних даних та внутрішніх документів, що регулюють діяльність Володільця бази персональних даних щодо обробки і захисту персональних даних у базах персональних даних у термін не пізніше одного робочого дня з моменту виявлення таких порушень;
 • забезпечити зберігання документів, що підтверджують надання суб’єктом персональних даних згоди на обробку своїх персональних даних та повідомлення вказаного суб’єкта про його права.

7.4. З метою виконання своїх обов’язків відповідальна особа має право:

 • отримувати необхідні документи, у тому числі накази й інші розпорядчі документи, видані Володільцем бази персональних даних, пов’язані із обробкою персональних даних;
 • робити копії з отриманих документів, у тому числі копії файлів, будь-яких записів, що зберігаються в локальних обчислювальних мережах і автономних комп’ютерних системах;
 • брати участь в обговоренні виконуваних ним обов’язків організації роботи, пов’язаної із захистом персональних даних при їх обробці;
 • вносити на розгляд пропозиції щодо покращення діяльності та вдосконалення методів роботи, подавати зауваження та варіанти усунення виявлених недоліків у процесі обробки персональних даних;
 • одержувати пояснення з питань здійснення обробки персональних даних;
 • підписувати та візувати документи в межах своєї компетенції.

7.5. Працівники, які безпосередньо здійснюють обробку та/або мають доступ до персональних даних у зв’язку з виконанням своїх службових (трудових) обов’язків зобов’язані дотримуватись вимог законодавства України в сфері захисту персональних даних та внутрішніх документів, щодо обробки і захисту персональних даних у базах персональних даних.

7.6. Працівники, що мають доступ до персональних даних, у тому числі, здійснюють їх обробку зобов’язані не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням професійних чи службових або трудових обов’язків. Таке зобов’язання чинне після припинення ними діяльності, пов’язаної з персональними даними, крім випадків, установлених законом.

7.7.Особи, що мають доступ до персональних даних, у тому числі, здійснюють їх обробку у разі порушення ними вимог Закону України «Про захист персональних даних» несуть відповідальність згідно законодавства України.

7.8. Персональні дані не повинні зберігатися довше, ніж це необхідно для мети, для якої такі дані зберігаються, але у будь-якому разі не довше строку зберігання даних, визначеного згодою суб’єкта персональних даних на обробку цих даних.

 

8. Права суб’єкта персональних даних

8.1. Суб'єкт персональних даних має право:

 • знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та/або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника цієї бази або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
 • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, що містяться у відповідній базі персональних даних;
 • на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних;
 • отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються;
 • пред'являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;
 • пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
 • на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
 • звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних;
 • застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

 

9. Порядок роботи з запитами суб’єкта персональних даних

9.1. Суб'єкт персональних даних має право на одержання будь-яких відомостей про себе у будь-якого суб'єкта відносин, пов'язаних з персональними даними, без зазначення мети запиту, крім випадків, установлених законом.

9.2. Доступ суб'єкта персональних даних до даних про себе здійснюється безоплатно.

9.3. Суб’єкт персональних даних подає запит щодо доступу (далі — запит) до персональних даних володільцю бази персональних даних.

У запиті зазначаються:

 • прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання (місце перебування) і реквізити документа, що посвідчує особу суб’єкта персональних даних;
 • інші відомості, що дають змогу ідентифікувати особу суб’єкта персональних даних;
 • відомості про базу персональних даних, стосовно якої подається запит, чи відомості про володільця чи розпорядника цієї бази;
 • перелік персональних даних, що запитуються.

9.4. Строк вивчення запиту на предмет його задоволення не може перевищувати десяти робочих днів з дня його надходження. Протягом цього строку володілець бази персональних даних доводить до відома суб’єкта персональних даних, що запит буде задоволене або відповідні персональні дані не підлягають наданню, із зазначенням підстави, визначеної у відповідному нормативно-правовому акті.

9.5. Запит задовольняється протягом тридцяти календарних днів з дня його надходження, якщо інше не передбачено законом.

 

10. Державна реєстрація бази персональних даних

10.1. Державна реєстрація баз персональних даних здійснюється відповідно до статті 9 Закону України «Про захист персональних даних».

 

 


 

 

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

 

Це договір публічного характеру, метою якого є врегулювання процедури купівлі-продажу через мережу інтернет.

 

РОЗДІЛ 1. КЛЮЧОВІ ТЕРМІНИ ДОГОВОРУ

Пункт 1.

 « Інтернет-магазин» - віртуальний торговий майданчик, який є інформаційним ресурсом для ознайомлення з Товаром, його зовнішнім виглядом, технічними характеристиками, ціною, умовами оплати і доставки, гарантійними зобов’язаннями, іншою супутньою інформацією та здійснення замовлень, створений на базі веб-сайту з адресою http://gryadka.in.ua . Надалі термін «інтернет-магазин» може замінятися терміном «сайт» і навпаки.

Пункт 2.

«Сайт» - сукупність веб-сторінок доступних у мережі інтернет, які об’єднані за змістом та навігацією під єдиним доменним ім’ям http://gryadka.in.ua .

Пункт 3.

«Товар» - опублікований на сайті інтернет-магазину перелік товарів , щодо яких вказана ціна, назва і опис товару, а також можливе закріплене зображення.

Пункт 4.

«Продавець» - фізична особа підприємець, яка здійснює торгову діяльність через мережу інтернет з допомогою Сайту http://gryadka.in.ua як безпосередньо, так і з допомогою найманих працівників.

Пункт 5.

«Прокупець» - будь-яка дієздатна фізична особа, яка досягла вісімнадцятирічного віку, також юридична особа або фізична особа підприємець, яка відвідує Сайт, з метою придбання товару та здійснює Замовлення на купівлю Товарів, що опубліковані в Інтернет-магазині.

Пункт 6.

«Замовлення» - оформлена заявка Покупця на купівлю Товарів,з зазначеною кількістю і кінцевою вартістю, яка може бути сформована як безпосередньо на Сайті http://gryadka.in.ua , так і через телефонний дзвінок Продавцю.

 

РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Пункт 1.

Цей договір адресований необмеженому числу осіб і є офіційною публічною пропозицією Продавця з одного боку, Покупцю, який здійснює замовлення Товарів на сайті інтернет-магазину «Щедра грядка» з веб-адресою http://gryadka.in.ua (відповідно до статті 633, 641 і глави 54 Цивільного кодексу України), умови якого однакові для всіх Покупів, незалежно від статусу ( фізична особа, фізична особа підприємець, юридична особа).

Пункт 2.

Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця вважається факт оформлення Замовлення Товару як самостійно на Сайті, так і через оператора. Це означає, що Покупець ознайомився з договором і згідний з його умовами. В подальшому заперечення від Покупця щодо надання таким чином своєї згоди позбавляє Продавця від будь-якого роду відповідальності за невиконання умов цього договору і залишає право Продавця скасувати Замовлення в односторонньому порядку.

Пункт 3.

Дія договору закінчується після повного виконання зобов’язань сторонами.

Пункт 4.

Продавець має право вносити зміни у даний договір оферти в односторонньому порядку до моменту його укладення.

 

РОЗДІЛ 3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ОФЕРТИ

Пункт 1.

Продавець зобов'язується передати у власність Покупцю, а Покупець зобов'язується сплатити і прийняти замовлений в Інтернет-магазині http://gryadka.in.ua Товар.

Пункт 2.

Продавець і Покупець підтверджують, що цей договір не є фіктивним, удаваним правочином, угодою, яку здійснюють під впливом насильства або обману.

 

 

РОЗДІЛ 4. ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРУ

Пункт 1.

Усі інформаційні матеріали, представлені в Інтернет-магазині, носять довідковий характер і не можуть повною мірою передавати достовірну інформацію про властивості і характеристики Товару, включаючи кольори, розміри й форми. У випадку виникнення у Покупця питань, що стосуються властивостей і характеристик Товару, перед оформленням Замовлення, Покупець повинен звернутися до Продавця.

Пункт 2.

Колір Товару може відрізнятися від представленого на Сайті,  у зв'язку з різними технічними характеристиками дисплеїв.

Пункт3.

Характеристики і зовнішній вигляд Товару можуть відрізнятися від описаних та зазначених на Сайті.

Пункт 4.

Оформлення Покупцем Замовлення і подальша передача його до виконання, означає, що Покупецьознайомився з технічними характеристиками Товара, його функціональним можливостями, виглядом, упаковкою, з інформацією про терміни поставки та умови гарантійного обслуговування.

 

РОЗДІЛ 5. ОФОРМЛЕННЯ ТА ОБРОБКА ЗАМОВЛЕНЬ

Пункт 1.

У випадку відсутності замовлених Товарів на складі Продавця, у тому числі із причин, що не залежать від Продавця, Продавець має право в односторонньому порядку анулювати зазначений Товар із Замовлення або все Замовлення повністю, і повідомити про це Покупця будь-яким способом (по телефону, через меседжери, смс-повідомленням, через електронну пошту тощо).

Пункт 2.

Замовлення може вважатися дійсним лише після підтвердження його Продавцем, з цього моменту воно вважається взятим в обробку.

Пункт 3.

Терміни обробки Замовлень, їх підтвердження та передачі в служби доставки визначаються Продавцем і залежать від багатьох факторів.

Пункт 4.

Вартість Товарів, зазначена на Сайті або в Замовленні може не відповідати дійсності з технічних причин і може змінюватися в односторонньому порядку Продавцем як до, так і після моменту оформлення Замовлення, про що Продавець повинен повідомити Покупця, якщо це можливо. 

Пункт 5.

У випадку, коли опублікована на Сайті ціна замовленого Покупцем Товару була невірною , Продавець із першою нагодою інформує про це Покупця для підтвердження або анулювання Замовлення. При неможливості зв'язатися із Покупцем дане Замовлення вважається анульованим. Якщо Замовлення було оплачено, Продавець повертає Покупцеві оплачену за Замовлення суму шляхом її перерахування на рахунок ПОКУПЦЕВІ або іншим способом, передбаченим законодавством України.

Пункт 6.

Замовлення вважається виконаним у момент фактичної передачі Товарів, що входять до складу Замовлення, Покупцеві на підставі виданої Продавцем видаткової накладної. Після цього зобов'язання Продавця перед Покупцем вважаються виконаними.

Пункт 7.

За фактом оформлення Замовлення Покупець надає Продавцю свою згоду на збір, зберігання, використання, поширення наданої Покупцем інформації для виконання умов даного Договору, яка необхідна приватним особам та організаціям для забезпечення процесів, пов’язаних з купівлею-продажом Товару або в інших випадках відповідно до вимог законодавства України.

Пункт 8.

Продавець зобов’язується  надати Покупцю можливість отримати безкоштовні телефонні консультації за телефонами, вказаними на Сайті інтернет-магазину http://gryadka.in.ua . Обсяг консультацій обмежується конкретними питаннями, пов'язаними з виконанням Замовлення.

Пункт 9.

Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації про себе при оформленні Замовлення.

 

РОЗДІЛ 6. ЦІНА ТА ОПЛАТА ТОВАРУ

Пункт 1.

Ціна Товару на Сайті вказана в національній валюті України.

Пункт 2.

Ціну кожного окремого Товару Продавець визначає самостійно, на свій розсуд і зазначає її в Інтернет-магазині. Продавець може змінювати ціну в односторонньому порядку. При цьому ціна замовленого Покупцем товару не може бути змінена без попередження про це Продавцем Покупця. У випадку, якщо Покупець не згоден з озвученою ціною, Продавець може вилучити цей Товар із Замовлення, або анулювати Замовлення вцілому.

Пункт 3.

Ціна Договору дорівнює ціні Замовлення. Зазначена сума може змінюватися в залежності від ціни, кількості або номенклатури Товару.

Пункт 4.

Покупець повинен провести оплату Товару в повному обсязі відповідно до Замовлення на підставі рахунку Продавця, якщо інше не зазначено в рахунку на оплату.

Пункт 5.

З моменту надходження коштів у повному обсязі (100% вартості Товару в Замовленні) на розрахунковий рахунок Продавця Замовлення вважається оплаченим.

Пункт 6.

У випадку, якщо Покупець не здійснює оплату Товару протягом 5 (п’яти) днів з моменту підтвердження Замовлення, Продавець має повне право в односторонньому порядку відмовитися від виконання даного договору і повідомити про це Покупця.

Пункт 7.

 Покупець може здійснити оплату Товару наступними способами на свій вибір, за умови наявності обраного способу на Сайті при оформленні Замовлення:

 • «післяплата» оплата здійснюється при отриманні Замовлення у відділенні перевізника. Комісія за зворотну доставку коштів Продавцю стягується відповідальною особою перевізника та на його користь і не має відношення до ціни цього Договору,
 • шляхом банківського переказу грошей на розрахунковий рахунок Продавця. Комісія за банківський переказ стягується з Покупця Банкомагентом платежу і не має відношення до Ціни даного Договору,
 •  за допомогою платіжних систем після оформлення Замовлення на Сайті http://gryadka.in.ua.

Пункт 8.

При виборі способу оплати Покупець бере на себе зобов’язання самостійно ознайомиться з усіма можливими комісіями, які стягує обрана Покупцем фінансова організація або поштова служба, яка здійснює переказ оплати Покупця за замовлення.

 

РОЗДІЛ 7. ДОСТАВКА ТОВАРУ

Пункт 1.

Доставка Товару Покупцю здійснюється за допомогою служб доставки, вказаних на Сайті . Покупець може на свій розсуд вибрати спосіб доставки із запропонованих.

Пункт 2.

Доставка Товару Покупцю здійснюється за адресою, вказаною Покупцем при оформленні Замовлення і в терміни, узгоджені Продавцем і Покупцем при підтвердженні Замовлення.

Пункт 3.

Вибравши перевізника, Покупець повністю погоджується з його умовами доставки.

Пункт 4.

Неявка Покупця або не вчинення ним інших необхідних дій для прийняття Товару можуть розглядатися Продавцем як відмова Покупця від виконання даного Договору.

Пункт 5.

Продавець зобов’язується передати Замовлення, укомплектоване товарами належної якості і номенклатури, що відповідає зазначеній в рахунку на оплату, завчасно узгодженому Покупцем і Продавцем, перевізнику для подальшої доставки Покупцеві.

Пункт 6.

Покупець підтверджує факт отримання Товару власним підписом у документах перевізника.

Пункт 7.

Замовлення, доставлені перевізником у точку видачі Покупцю, безкоштовно зберігаються там протягом терміну, що зазначений на офіційних веб-сторінках перевізників.

Пункт 8.

У випадку, якщо Покупець з тих чи інших причин не забирає Замовлення з точки видачі протягом терміну безкоштовного зберігання посилки і не продовжує термін його зберігання за погодженням з перевізником, по закінченню терміну зберігання Замовлення повертається Продавцю з такими умовами:                            

- якщо Замовлення було попередньо оплачене Покупцем, з суми оплати віднімається вартість послуг перевізника, а залишок суми повертається Покупцю на підставі його заяви, відправленої на адресу електронної пошти Продавця, що зазначена на Сайті, із вказаними реквізитів для повернення оплати,

- якщо замовлення не було оплачене, Покупець зобов’язується компенсувати Продавцю вартість послуг перевізника.

Питання, пов'язані з оплатою та доставкою Замовлення Покупець може з'ясувати, звернувшись до продавця будь-яким способом, засначеним на сторінці Сайту «Контакти».

Пункт 9.

Покупець зобов’язується надавати достовірну інформацію про себе (ПІБ, контактні телефони, адресу електронної пошти) і реквізити для доставки Товару.

Пункт 10.

Продавець не несе відповідальності за доставку Замовлення. Якщо Покупець вказав неправильну адресу доставки. В такому разі всі матеріальні витрати на перенаправлення товару перевізником лягають повністю на Покупця.

 

РОЗДІЛ 8. ГАРАНТІЇ ТА ПОВЕРНЕННЯ

Пункт 1.

Продавець гарантує, що Товар не переданий в заставу, не перебуває у суперечці, під арештом і на нього не поширюються права третіх осіб.

Пункт 2.

На всю продукцію, що продається в Інтернет-магазині http://gryadka.in.ua є всі необхідні сертифікати якості та санітарно-гігієнічні висновки.

Пункт 3.

Гарантійний термін експлуатації на Товар встановлює виробник.

Пункт 4.

Продавець задовольняє вимогу Покупця обміняти або повернути Товар , якщо Товар не був у споживанні, збережені його споживчі властивості, збережена і не порушена упаковка, збережені документи, що підтверджують факт купівлі цього Товару в Інтернет-магазині http://gryadka.in.ua .

Пункт 5.

Для повернення або обміну Товару Покупець повинен звернутися з такою вимогою до Продавця і передати йому Товар не пізніше терміну в 14 (чотирнадцять) днів, з моменту отримання Покупцем Замовлення.

Пункт 6.

Покупець компенсує витрати Продавця, пов’язані з організацією повернення або обміну Товару (оплата послуг служби доставки, комісії фінансових організацій і т.д.).

 

РОЗДІЛ 9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

Пункт 1.

Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання даного договору в порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством.

Пункт 2.

Продавець не несе відповідальності у випадку, якщо очікування Покупця про споживчі властивості Товару виявилися не виправдані.

Пункт 3.

Продавець не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань по доставці Товару, якщо вони є наслідком форс-мажорних обставин.

Пункт 4.

Всі суперечки і розбіжності, що виникають при виконанні сторонами зобов'язань за цим Договором, вирішуються шляхом переговорів. У випадку, якщо вирішення їх неможливе, сторони мають право звернутися за судовим захистом своїх інтересів.

 

РОЗДІЛ 10. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

Пункт 1.

Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за договором на час дії непереборної сили. Під непереборною силою розуміються надзвичайні і непереборні за даних умов обставини, що перешкоджають виконанню своїх зобов'язань сторонами за цим договором. До них відносяться стихійні явища (землетруси, повені і т.д.), Обставини суспільного життя (воєнні дії, надзвичайні стани, найбільші страйки, епідемії і т.д.), Заборонні заходи державних органів (заборона перевезень, валютні обмеження, міжнародні санкції заборони на торгівлю і т. д.). Протягом цього часу сторони не мають взаємних претензій, і кожна зі сторони приймає на себе свій ризик наслідків форс-мажорних обставин.